Konsept

UpSport – et selskap av idretten, for idretten!

Idéhaverne til UpSport-konseptet er alle tidligere toppidrettsutøvere, og vi har sammen med norsk idrett sett behovet for å styrke økonomien i norske idrettsklubber. Konseptet har til sikte å forbedre den finansielle situasjonen for klubbene gjennom å tilby et produkt og en tjeneste som det er stor etterspørsel etter i næringslivet, og der idrettsklubbene kan tjene betydelige beløp gjennom egen medlemsmasse og andre som ønsker å følge klubben. Norsk idrett med sine over 2 mill. medlemmer er helt unik og som gjennom et tilrettelagt konsept, nytenking og teknologi kan skape inntekter for egen idrett og egen klubb.

Vi har derfor utviklet en egen klubb-app for klubbene, der de kan generere gjentakende inntekter over år. App’en er utviklet til å være klubbens ansikt utad på mobil, der klubben kan distribuere nyheter, legge ut treningstider og der medlemmene/brukerne kan chatte med hverandre, dele bilder etc. Vi legger ikke skjul på at inntektene stammer fra annonsering; sponsorer, reklame og annonsering er idrettens hovedinntektskilde. Ja, vi vet også at ikke alle er like mottakelige for reklame, men ønsker vi mindre inntekter og mindre idrett? Eller ønsker vi en styrket økonomi for idretten vår med mer inntekter og mer idrett? Idretten mottar over halvparten av inntektene fra annonseringen og jo flere som bruker din klubb-app, desto mer inntekter går til klubben din! For brukerne koster det ingenting å laste ned eller å bruke app’en.

ENKLERE FORM FOR DUGNAD FINNES IKKE!

 

UpSport_Avlang_konsept

[/column]